• 300

  Tehniki işgärler

 • 65

  Işewür ýurtlar we sebitler

 • 3

  Zawodlar

 • 200

  Enjamlar

hakda

Biz hakda

Kompaniýamyz bilen tanyşyň

Zigong City Sinhua Industrial Co., Ltd. 2005-nji ýylda döredildi. Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Zigong şäherinde ýerleşýän Zigong, Hytaýdaky volfram karbidi material önümçilik bazalarynyň biridir.Xinhua Industrial, karbid materiallaryny we karbid kesmek gurallaryny öndürmekde ýöriteleşen bir kompaniýa, ZWEIMENTOOL Zigong City Sinhua Industrial Co., Ltd. eýeçiligindäki ýokary derejeli karbid kesmek gural markasy.

Hytaýda karbid materiallaryny we karbid kesmek gurallaryny öwrenmekde we ösdürmekde öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly innowasiýa eksport ýyldyz kärhanasy hökmünde hökümet tarapyndan sylaglandy.

Has köp

Näme üçin bizi saýlamaly?

Üstünliklerimiz

Hil hemişe ilkinji düzgünimizdir

Volfram karbid çig malyny saýlamakdan önümçiligiň her bir baglanyşygyna çenli, berk hil dolandyryş ulgamy we ösen önümçilik enjamlary bizi özboluşly edýär.

80-den gowrak ýurtda müşderilere hyzmat etmek

Koprak okasebäbini bilmek üçindünýädäki müşderiler tarapyndan ynamdar

Önümiň görkezilmegi

Size ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek

Önümçilik enjamlary

Önümçilik işimiz

Agathon üweýji maşyn

Piter Wolters CNC takyk goşa gutarýan maşyn

Pes basyşly sintez peç

Habar merkezi

Bizi hakyky wagtda tanşyň
04-18

Karbidiň aýlaw faýl işleýşi üçin nokatlar

Karbid gyryjy pyçak, adatça wolfram-kobalt al ...

Karbidiň aýlaw faýl işleýşi üçin nokatlar

Karbid gyryjy pyçak, adatça wolfram-kobalt al ...

04-18

KARBID SKRAPER GANLARY

Karbid gyryjy pyçak, adatça wolfram-kobalt al ...

03-08

Senagat habarlary

Recentlyakynda karbid çybyklary pudagy täze ösüş tolkunyny döretdi.Bolşy ýaly ...

03-05